Bezdomnosc

Opublikowano: środa, 10, grudzień 2014 10:00

Rada Programowa stanowi ciało doradczo-programowe Federacji, które analizuje zgodność merytorycznych działań Federacji z celami zapisanymi w jej statucie oraz wyznacza strategiczne kierunki działalności Federacji (z uwzględnieniem uchwał Walnego Zebrania). Członkowie Rady wyznaczani są przez organizacje członkowskie Federacji wg klucza wojewódzkiego.

W chwili obecnej przy Zarządzie Federacji funkcjonuje tymczasowa Rada Programowa wyznaczona przez Walne Zebranie – powołanie właściwej Rady zostało zawieszone do czasu rejestracji Federacji i rekrutacji nowych członków.