Bezdomnosc

"ROZWIĄZANIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI JEST MOŻLIWE"


Warning: Parameter 2 to modChrome_block() expected to be a reference, value given in /templates/dd_appledesign_75/html/modules.php on line 45

Warning: Parameter 3 to modChrome_block() expected to be a reference, value given in /templates/dd_appledesign_75/html/modules.php on line 45

Ostatnie posty

W związku z realizacją projektu pn. „Housing first – najpierw mieszkanie” (nr projektu: WND-POWR.04.03.00-00-0071/18) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa – partner projektu Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności zaprasza do złożenia ofert w trybie rozeznania rynku na świadczenie usług badawczych – opracowanie metodologii i narzędzi badawczych do analizy testowania wdrażanego modelu oraz do weryfikacji kwalifikowalności uczestników i predyspozycji do udziału w projekcie.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z załączonym zapytaniem i dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego (załącznik nr 1) pocztą lub osobiście w siedzibie wnioskodawcy lub w formie elektronicznej na adres biuro(at)bezdomnosc.pl w terminie do 21 sierpnia 2019 r., do godz. 16:00.

Pobierz zapytanie

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności zaprasza do udziału w cyklu debat regionalnych „Pokonać bezdomność” pod honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbywać się będą wiosną i jesienią 2019 r. w 12 miastach na terenie całej Polski.

 

 

O DEBATACH:

Celem debat jest upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności realizowanych na terenie całego kraju zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez samorządy, w trzech obszarach:

streetworking i usługi realizowane w środowisku

współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi

usługi mieszkaniowe

Każda debata zakończy się dyskusją nad poszczególnymi dobrymi praktykami (część warsztatowa z możliwością zadawania pytań prelegentom). Liczymy, iż upowszechnienie innowacyjnych działań prowadzonych przez wyróżnione podmioty przyczyni się do poprawy jakości pomocy kierowanej do osób bezdomnych na terenie całego kraju. Lista podmiotów realizujących dobre praktyki znajduje się na końcu strony.

 

ZGŁOSZENIA: 

Zainteresowanych udziałem w debatach prosimy o pobranie zaproszenia na wybraną debatę (harmonogram debat poniżej) oraz wypełnienie i odesłanie na adres email podany w zaproszeniu załączonego do zaproszenia formularza zgłoszeniowego. Termin na zgłoszenia podany jest w zaproszeniu.

 

HARMONOGRAM DEBAT - RUNDA JESIENNA:

 

KRAKÓW (STREETWORKING)

Data: 6 września 2019 r.

Miejsce: Arcybractwo Miłosierdzia – Kraków, ul. Sienna 5

POBIERZ ZAPROSZENIE    AGENDA DEBATY

PREZENTACJA: MIASTO ŁÓDŹ

PREZENTACJA: AGAPE CZĘSTOCHOWA

ZOBACZ ZDJĘCIA Z DEBATY

 

TORUŃ (MIESZKALNICTWO)

Data: 12 września 2019 r.

Miejsce: Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki – Toruń, Al. Solidarności 1-3

POBIERZ ZAPROSZENIE    AGENDA DEBATY

PREZENTACJA: FUNDACJA DOM POKOJU WROCŁAW

PREZENTACJA: FUNDACJA INKUBATOR SPOŁECZNY BYDGOSZCZ

PREZENTACJA: FUNDACJA INNOWACJI I INTEGRACJI NOWE

ZOBACZ ZDJĘCIA Z DEBATY

 

CZĘSTOCHOWA (WSPÓŁPRACA LOKALNA)

Data: 20 września 2019 r.

Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny
Częstochowa, Wały Generała Dwernickiego 117/121

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE! 

 

LUBLIN (MIESZKALNICTWO)

Data: 25 września 2019 r.

Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne – Lublin, ul. Grottgera 2

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE! 

 

BIAŁYSTOK (WSPÓŁPRACA LOKALNA)

Data: 30 września 2019 r.

Miejsce: Kawiarnia w "Starym Kinie" – Białystok, ul.Św. Rocha 23

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE! 

  

WROCŁAW (STREETWORKING)

Data: 4 października 2019 r.

Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3
Wrocław, ul. Legnicka 65

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE! 

  

ZOBACZ INFORMACJE O DEBATACH W RUNDZIE WIOSENNEJ

 

 

 LISTA PODMIOTÓW PREZENTUJĄCYCH DOBRE PRAKTYKI:

 Akademia Innowacji Społecznych
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy 
Caritas Diecezji Kieleckiej
Fundacja Aktywizacji i Integracji w Nowem
Fundacja Dom Pokoju i Miasto Wrocław
Fundacja Inkubator Społeczny w Bydgoszczy
Fundacja Po Drugie w Warszawie
Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
Fundacja Przystań Medyczna w Krakowie
Fundacja Wzajemnej Pomocy Agape w Częstochowie
Habitat for Humanity Poland
Miasto Bielsko-Biała
Miasto Częstochowa
Miasto Dąbrowa Górnicza
Miasto Katowice
Miasto Gdańsk
Miasto Łódź
Miasto Poznań
Miasto Stargard
Pogotowie Społeczne w Poznaniu
Rada Opiekuńcza M. St. Warszawy
Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy Agape w Borowym Młynie
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie

 

Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

  

Po publikacji Newsweeka pt. „Dlaczego mnie bijesz” dotyczącej skandalicznego i bestialskiego traktowania osób bezdomnych w placówce w Pokrzywnicy k. Pułtuska, wzywamy Wojewodę Mazowieckiego do wyjaśnienia odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego za kierowanie osób bezdomnych do tego makabrycznego miejsca. Nie ma naszej zgody na zlecanie przez gminy zadań publicznych realizowanych w tak skandaliczny sposób, dlatego - niezależnie od działań organów ścigania prowadzonych wobec personelu Stowarzyszenia „Serdeczna Dłoń” - domagamy się sumiennego sprawdzenia procedur kierowania osób bezdomnych do placówek tymczasowego pobytu oraz procedur weryfikacji jakości usług schronienia zlecanych przez gminy współpracujące z tym stowarzyszeniem. Najwyższy czas, aby w pomocy osobom bezdomnym gminy przestały kierować się wyłącznie najniższą ceną i krzywdzącym założeniem, że osoby bezdomne nie zasługują na wysokiej jakości usługi!

Treść wystąpienia do Wojewody (pobierz)

 

W związku z realizacją projektu pn. „Housing first – najpierw mieszkanie” (nr projektu: WND-POWR.04.03.00-00-0071/18) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa – partner projektu Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia na świadczenie usług badawczych – opracowanie metodologii i narzędzi badawczych do analizy testowania wdrażanego modelu oraz do weryfikacji kwalifikowalności uczestników i predyspozycji do udziału w projekcie.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z załączonym zapytaniem i odesłanie wypełnionego i podpisanego formularza szacowania wartości zamówienia (załącznik do zapytania) w formie elektronicznej na adres biuro(at)bezdomnosc.pl w terminie do 16 sierpnia 2019 r., do godz. 12:00.

Pobierz zapytanie

 

W związku ze zmianami w art. 86a ustawy prawo farmaceutyczne wystąpiliśmy do Ministra Zdrowia z prośbą o przywrócenie niemedycznym jednostkom i organizacjom prowadzącym placówki pobytowe możliwości zakupu leków dla podopiecznych, którzy ze względu na sytuację majątkową lub stan zdrowia nie są w stanie zapewnić sobie właściwych leków we własnym zakresie.

Wystąpienie (pobierz)